Aktuálne zákazky

01/2017
Výkon technického dozora - Sereď

01/2017
Výstavba rodinného domu - Veľké Kostolany
Copyright © 2017 BMBAU, s.r.o.
O nás                 Činnosť                     Referencie                      Kontakt
Naša spoločnosť BMBAU, s.r.o. vznikla v roku 2016 ako pokračovateľ  živnosti, ktorá je postavená na skúsenosti hlavne z realizácií mnohých malých aj veľkých stavieb. Zaoberáme sa komplexnými službami pre investorov a stavebníkov ako aj pre stavebné spoločnosti. Staviame na serióznosti a priamočiarosti. Začínali sme dnes už skôr výnimočne od robotníckych pozícií, cez projekčnú, inžiniersku aj zhotoviteľskú činnosť drobných stavieb (za vlastné investície). Ako zamestnanec vo firmách výkon stavbyvedúceho prípadne technického dozora. Hlavným predmetom našej činnosti je dozorovská činnosť pozemných stavieb prípadne areálových inžinierskych, prípadne dopravných  stavieb. V prípade potreby vieme zabezpečiť inžiniersku činnosť od stavebných povolení cez dozorovanie až po kolaudáciu, alebo poradenské služby.