Naša spoločnosť BMBAU, s.r.o. vznikla v roku 2016 ako pokračovateľ živnosti, ktorá je postavená na skúsenosti hlavne z realizácií mnohých malých aj veľkých stavieb. Zaoberáme sa komplexnými službami pre investorov a stavebníkov ako aj pre stavebné spoločnosti. Staviame na serióznosti a priamočiarosti. Začínali sme dnes už skôr výnimočne od robotníckych pozícií, cez projekčnú, inžiniersku aj zhotoviteľskú činnosť drobných stavieb (za vlastné investície). Ako zamestnanec vo firmách výkon stavbyvedúceho prípadne technického dozora. Hlavným predmetom našej činnosti je dozorovská činnosť pozemných stavieb prípadne areálových inžinierskych, prípadne dopravných stavieb. V prípade potreby vieme zabezpečiť inžiniersku činnosť od stavebných povolení cez dozorovanie až po kolaudáciu, alebo poradenské služby