Rodinné domy:
Veľký Biel, Dubovany, Veselé, Podolie, Rusovce, Čierna voda, Sokolovce

Výkon stavbyvedúceho:
Žilina - Nové Bývanie Hliny VIII
Bratislava - Ravak, Rustica, Cubicon, River Park
Šamorín - Športovo rekreačný areál v Čilistove

Výkon technického dozora:
Plzeň - Palace Ehrlich
Bratislava - Bytový dom Líščie údolie
Sereď - Logistické centrum potravinového reťazca
⠀⠀⠀⠀⠀- Výstavba závodu I.D.C Holding (Pečivárne Sereď)
Senec - Tomra Sorting
Piešťany - Stredná priemyselná elektronická škola a Stredná odborná záhradnícka škola
Martin - Bytový dom